P2P Платформа


Инвестирай и Печели

Лонга ЕООД е дъщерно дружество на Ново Финанс ООД. Ново Финанс ООД е най-голямата не-банкова финансова институция за ипотечни кредити в България. Фирмата има БНБ Регистрация за не-банкова финансова институция по чл.3а . Ново Финанс е регистриран Администратор на Лични Данни. Фирмата оперира своя корпоративен уеб сайт на https://novo.bg.
Като дъщерно дружество на Ново Финанс ООД, Лонга ЕООД предоставя технологична платформа за търговия с дялове от ипотеки. Тези ипотечни дялове са предоставени за продажба и гарантирани от Ново Финанс ООД.
Хората с капитал имат две основни възможности за управлението му:
1. Депозит в банка за 1% годишна лихва.
2. Покупка и отдаване под наем на имот с 3% годишна доходност.
И двата варианта има негативи: ниска доходност и ниска възможност за разполагане с капитала (ликвидност). Ние предоставяме трета възможност с далеч по голяма доходност и ликвидност. Платформата позволява инвестиция в малки дялове от ипотечни „Клас А“ кредити обезпечени с имот което прави инвестицията особено сигурна. Ако длъжника не си плаща кредита, имота се продава и с парите се погасява ипотеката.
Инвестирай в дялове от ипотечни кредити и спечели очаквана 5.5% годишна доходност на инвестираните средства. Платформата инвестира само в ипотечни (обезпечени) кредити което прави инвестицията особено сигурна. Ако инвеститорите препоръчат платформата на техни приятели и познати (РЕФЕРЕНТИ) получават допълнителна доходност от 1% върху инвестираните от референтите средства.
Моля, използвайте Калкулатор за да определите очаквания доход за вашето вложение.
1.Платформата предлага инвестиция само в дялове от „Клас А“ ипотечни кредити с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%.
2.ОРИГИНАТОРИТЕ с които работим са задължени да изкупуват от инвеститорите безусловно дяловете след 30 дни независимо от статута на ипотечния кредит.
3.Очаквана годишна доходност от 5.5% на инвестираните средства и допълнителна доходност от 1% върху средствата на референтите.
4.Не предлагаме вторичен пазар за дяловете. Няма необходимост от такъв защото ОРИГИНАТОРИТЕ автоматично изкупуват всеки дял след 30 дни.
5.Изключително голяма ликвидност на инвестицията. Инвеститора може избере една от следните две опции: да изтегли парите си по всяко време без наказателни такси но не получава доходност за периода; да изчака края на 30 дневния период и да си получи главница и доходност за периода.
6.Голяма сигурност и ликвидност на капиталите на инвеститорите осигурени от „гаранционната вноска“ която платформата изисква от всеки ОРИГИНАТОР.
7.Работим само с доказани не-банкови финансови институции регистрирани или лицензирани от национална банка които предлагат само обезпечени с ипотека „Клас А“ кредити.
8.Платформата предлага 1% доходност върху всички инвестиции направени от референти които са инвестирали средства в платформата.
9.Всеки дял носи доходност на всеки 30 дни ако асоциирания ипотечен кредит има активен статут.
10.Осигурено автоматично инвестиране в дялове от кредити през договор за цесия чрез „Авто-Инвест“ опция.
За да гарантират сигурността и ликвидността на инвестираните средства сме въвели следните ограничения:
1.ОРИГИНАТОРИТЕ с които Платформата работи са официални не-банкови финансови институции регистрирани или лицензирани от националните банки на съответната държава.
2.Всеки инвеститор може да продаде инвестицията си и да получи средствата си по банков път по всяко време без наказателни лихви или такси.
3.Няма вторичен пазар за дяловете защото това намалява ликвидността и сигурността на инвестициите. Обратното изкупуване става автоматично.
4.Гарантирано изкупуване на дяловете от ОРИГИНАТОРИТЕ на всеки 30 дни. В резултат инвеститорите получават обратно главницата по инвестицията и начислената годишна доходност.
5.Очаквана годишна доходност от 5.5% с потенциал за много повече.
ОРИГИНАТОРИТЕ автоматично изплащат очаквана доходност от 5.5% на годишно при всяко обратно изкупуване на дялове. Риска от неплащане на индивидуален кредит остава изцяло за ОРИГИНАТОРА.
Всеки дял от ипотечен кредит носи доходност от 5.5% годишно, и автоматично и се изплаща заедно с главницата на всеки 30 дни. Въпреки това инвеститорите могат да подбират индивидуално всеки ипотечен кредит чрез Кредитен Филтър – всички кредити са равнопоставени от „Клас А“ с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%. Разпределянето на всяка инвестиция е автоматично между много малки части (дялове) чрез договор за цесия от много на брой „Клас А“ ипотечни кредити.
Звучи прекалено добре, но е истина. Ако имате свободен капитал го инвестирайте като закупите дялове в ипотечни кредити срещу очаквана 5.5% годишна доходност. Ако имате приятели или познати инвеститори (РЕФЕРЕНТИ), им препоръчайте платформата и спечелете 1% доходност на годишна основа от тяхната инвестиция. Доходността зависи от активността на инвеститора и изисква средствата да са постоянно инвестирани в дялове, което се гарантира от „Авто-Инвест“ опцията. За да изчислите очакваната доходност използвайте Калкулатор.
ОРИГИНАТОРИТЕ гарантират инвестициите на базата на отпуснатите „Клас А“ ипотечни кредити. В допълнение Платформата задължава ОРИГИНАТОРИТЕ да поддържат гаранционна вноска за да гарантират краткосрочни проблеми с ликвидността, както и да останат собственици на поне 20% от стойността на ипотечния кредит. По такъв начин ако един кредит спре да бъде обслужван, ОРИГИНАТОРИТЕ изкупуват дяловете на инвеститорите, след което чрез съдебна процедура продават ипотекирания имот и си възвръщат направената инвестиция. Поради факта че става въпрос за „Клас А“ ипотечни кредити с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%, при продажбата на имота обезпечаващ кредита се постига доходност за ОРИГИНАТОРА която изяло покрива риска от неизплащане на кредита.
Описаните „трикове“ се използват от голям брой европейските и български платформи предлагащи подобен вид инвестиции:
1.Подвеждат инвеститорите за стойността на годишния доход – много често рекламират доходност от над 10%, но когато инвеститора вложи средства вижда че реалния доход е около 1% на годишна основа.
2.Стремят се да използват евтин финансов ресурс и затова предлагат комплексни математически „съчинения“ за да докажат че една инвестиция има обещаната доходност докато инвеститора не реши да ликвидира инвестицията и не бъде шокиран от реалността – при обещана годишна доходност от 10%, реалната годишна доходност е около 1%.
3.Използват вторичен пазар за да намалят ликвидността на инвестирания ресурс. Каква би била мотивацията на някой инвеститор да избере да купи дялове на вторичния пазар вместо да купи такива на първичния при еднаква доходност. Освен това във вторичния пазар се инвестира ръчно, а в първичния това става автоматично което го прави по-практичен и предпочитан.
4.Конкурентните платформи целят да намалят стойността на дяловете продавани на вторичния пазар за да бъдат изкупени на по-ниска цена от ОРИГИНАТОРИТЕ и по този начин да се намали доходността на инвестицията. Инвеститорите губят както доходност така и главница продавайки дялове под себестойност.
5.Използват фалшиви онлайн статии, ревюта и статистики с цел да подмамят инвеститорите. За да се разбере истинската същност на една такава платформа трябва да се направи инвестиция на малка сума за кратък период (например 90 дни) – резултата е шокиращ.
6.Имат нулева ликвидност на капитала. Ликвидирането на една инвестиция и изтеглянето на капиталите може да отнеме години ако продажбата на вторичния пазар е „замръзнала“.
Платформата предлага очаквана доходност от 5.5% на година, но дава възможност да се печели много повече с програмата за препоръки. За целта използвайте Препоръчай. Ако препоръчате платформата на свой познат или приятел (РЕФЕРЕНТ) и той стане ИНВЕСТИТОР, Вие ще получавате 1% доходност на годишна база върху пълната му инвестиция.
Например: Ако Вие инвестирате 100лв в Платформата, а Ваш приятел инвестира 10000лв, предполагайки че инвестиционния статут на двамата е бил активен за период от една година, то в края на тази година Вие бихте имали 105.50лв доход, което е 105.50% възвращаемост на годишна основа. Това е звучи невероятно, но е факт! Бъдете активни и препоръчвайте платформата на приятели и познати, но внимавайте – без спам!
ИНВЕСТИТОРИТЕ могат да продадат всички ДЯЛОВЕ преди изтичането на срока за обратно изкупуване от 30 дни, но в този случай губят доходността за периода (30 дни). В този случай продажбата става на покупна цена. Доходността за всеки закупен ДЯЛ се изплаща в момента на обратното изкупуване. Бъдете търпеливи и изчакайте автоматичното обратно изкупуване, за да не губите доходност. Инвеститорите не могат да продават само част то закупените дялове, а трябва да продадат вскички накуп. За да продадете права (дялове) използвайте Баланс функцията.

Калкулатор

Годишен Доход: %
Инвестиция: лв.
Собствен Доход: лв.


Годишен Доход: %
Брой Референти:
Инвестиция: лв.
Референтен Доход: лв.


Общ Доход: лв.
Общ Доход (%): %

Статистика


Стойност Кредити 4276440 лв.
Стойност Инвестиции 2119980 лв.

Изтъргувани Дялове 101999
Всички Инвеститори 904
Обща Доходност 90010.00 лв.
Среден Дневен Доход 0.0150 %
Среден Годишен Доход 5.5000 %