"Лонга" ЕООД отпуска САМО ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ. Фирмата НЕ отпуска потребителски кредити!

Лонга ЕООД е най-голямата не-банкова финансова институция в България за ипотечни кредити за 2019-2020 година.

Кредитния портфейл на дружеството в отпуснати ипотечни кредити надвишава 12,000,000 лева и расте с динамични темпове като ръста на годишна основа надвишава 30%. През 2021 година дружеството очаква продължаващ растеж на ипотечния си портфейл и трайно изпреварване на конкурентните ипотечни кредитори. Динамиката на нашия успех се дължи на няколко основни фактора: най-добри условия за ипотечни кредити в не-банковата индустрия; етично и прозрачно отношение към клиентите; дългосрочни и взаимоизгодни бизнес отношения с нашите кредитни агенти.

Лонга ЕООД предлага ипотечни кредити, които са подходящи за всички ВЪПРЕКИ:

- Възрастта на кредитополучателя (включително пенсионери и безработни).

- Липса на документи доказващи реални доходи.

- Лоша кредитна история свързана със забави и неплащане на задължения.

- Съществуващи наложени възбрани и ипотеки върху имот.

- Наличие на задължения към НАП и други институции.

- Наличие на данъчни и други задължения.

Ние се стремим да намерим най-изгодния вариант за всеки индивидуален клиент и да осигурим най-добри условия по отпуснатия ипотечен кредит. Ние предлагаме на нашите клиенти всички възможни варианти за кредит и даваме възможност за предварителен анализ на ипотечния договор. При нас НЯМА скрити условия и уловки, защото нашата дългосрочна цел е взаимоизгодно партньорство с нашите клиенти.

Лонга ЕООД предлага най-добри условия за кредитиране от небанкова институция в България:

 1. Ниски пазарни лихви от 17%
 2. Без такси за предсрочно изплащане и рефинансиране на кредитите за физически лица
 3. Без предварителни такси за оценка на риска, усвояване на кредита, и обработка на документи
 4. Ясни и чисти условия, без скрити такси, които са изцяло публикувани в Европейския Кредитен Формуляр на нашата Интернет страница
 5. Кредити с месечно изплащане само на лихва и с ниски месечни вноски
 6. Кредити за хора с лоша кредитна история (ЦКР) и без доказан доход

Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля обадете се на: 0876 932 461 и ние ще ги бием безусловно!

Лонга ЕООД предлага кредит за всички собственици на имот в голям град. Работим дори с ИДЕАЛНИ части:

 1. Одобряваме за кредит почти всеки собственик на имот или идеални части в голям град
 2. Предлагаме изплащане на данъчни, общински и други задължения преди ипотеката
 3. Бърза, ясна и чиста процедура без скрити такси и уловки
 4. Най-ниски лихви по ипотечните кредити предлагани от не-банкови институции
 5. Без прехвърляне на собственосттта на имота - учредява се договорна ипотека
 6. Кредитираме въпреки лоша кредитна история, липса на доказани доходи и трудов договор
 7. Без излишна бюрокрация - изискваме малко на брой стандартни документи

Ако все пак мислите че сте намерили по-добри условия за кредитиране, моля обадете се на: 0876 932 461 и ние ще ги бием безусловно!

Лонга ЕООД отпуска ипотечни кредити изискващи залог върху имот. Не е нужно да доказвате документално Вашите реални доходи. За нас не е важна кредитната Ви история за да гарантираме бъдещото обслужване на кредита. Въпреки това, ние ще Ви предложим най-добрите условия за небанков ипотечен кредит. Гарантирано!

Ако искате да вземете кредит от конкурентна небанкова институция, проверете за следните скрити условия:

1.Нямат лесен за използване кредитен калкулатор на Интернет страницата за да получите представа какви ще са евентуалните вноски по кредита. Това е индикация за скрити условия, които ще разберете едва по време на усвояването на кредита когато ще е прекалено късно.

2.Нямат публикувани пълни условия по кредита на Интернет страницата в това число Европейски Кредитен Формуляр който описва в детайл всички такси, комисионни, и лихви които се дължат по кредита. Този формуляр е задължителен при всеки кредит и по закон трябва да се публикува на Интернет страницата на небанковата институция.

3.Изискват да предплатите специални такси за кандидатстване, усвояване, и управление на кредит риска. Тези такси се задържат при началното усвояване на кредита, което вдига и неговата цена.

4.Изискват регистрация на фирма която да получи кредита. Такова условие дава възможност да увеличат наказателната лихва за предсрочно погасяване и да се възползват от други възможности за наказателни лихви, които законодателно не са позволени за физически лица. Освен това регистрацията на фирма изисква неината поддръжка – осчетоводяване и управление което има допълнителни месечни разходи възлизащи на няколко стотин лева месечно.

5.Обещават връщане на част от лихвата след изтичане на голям период от време. Това никога не става заради скрити клаузи.

6.Изискват получаване на по-голям кредит от искания с което кредита става невъзможен за обслужване.

7.Изискват Банкова Гаранция или солидарен длъжник (гарант) за кредита.

8.Не предоставят предварително договора за ипотечен кредит за да бъде анализиран от клиента или неговия адвокат.

9.Начисляват огромни наказателни такси и неустойки за предсрочно погасяване на кредита за да не дадат възможност за банково или друго рефинансиране на кредита.

Лонга ЕООД не подмамва клиентите си с “трикове” и затова ние публикуваме всичко открито на Интернет страницата. Имаме лесен за използване кредитен калкулатор, публикуван Европейски Кредитен Формуляр съдържащ всички условия по кредитите които отпускаме, ясни и чисти условия, които са унифицирани с Българското законодателство в защита на кредитополучателите.

“Лонга” ЕООД предлага кредити с годишна лихва от 17%, което е най-добрата оферта за ипотечен кредит в не-банковата индустрия. Нашата цел е да помогнем на кредитополучателите да преодолеят временно финансово затруднение и да спечелят време за рефинансиране на кредита чрез банка, бъдещ финансов приход или изгодна продажба на имота. Кредитите са подходящи за физически и юридически лица, които имат имот (или идеални части от имот) с подходяща локация който да ипотекират.

“Лонга” ЕООД предлага ипотечни кредити от 20 000лв. до 2 000 000лв. Всички кредити изискват ипотека/залог върху имот с подходяща стойност.
Фирмата приема като ипотечен залог следните видове имоти:

 1. Апартаменти
 2. Идеални части от имоти
 3. Къщи
 4. Търговски имоти
 5. Земеделски земи
 6. Бизнес имоти

Фирмата НЕ приема като ипотечен залог:

 1. Имоти в малки градове и села
 2. Имоти с ниска пазарна стойност
 3. Имоти с ниска ликвидност
 4. Имоти за покупка без самоучастие

Големината на ипотечните кредити, които “Лонга” ЕООД предлага зависят от стойността и локацията на имота който ще бъде ипотекиран. Ипотечния кредит може да бъде със стойност не по-голяма от 70% от оценката на ипотекирания имот. Оценката на имота се прави от експерти на фирмата. Например ако имота е оценен на 100 000 лв. максималния ипотечен кредит може да бъде 70 000 лв.

„Лонга“ ЕООД отпуска САМО ИПОТЕЧНИ кредити. Фирмата НЕ отпуска „бързи кредити“ без обезпечение. Ипотечните кредити изискват наличие на имот който да гарантира отпускания заем.

Лонга“ ЕООД предлага ипотечни кредити на много по-ниски лихви от другите фирми предлагащи ипотечни кредити. Другите кредитни фирми обикновено предлагат ипотечни кредити на нива от 40% и повече. „Лонга“ ЕООД предлага лихви от 17% с месечно изплащане на главница, което прави кредитите предпочитани. Нашите кредити нямат скрити такси и уловки.

Лонга“ ЕООД обработва молбите за ипотечни кредити за много по-кратко време от банките. Освен това фирмата не се интересува от ЦКР, кредитна история и финансови резултати. Времето и документацията нужни за отпускане на кредит са силно намалени, което прави кредитите предпочитани за лица и фирми с лоша кредитна история, или липса на документи доказващи възможността за обслужване на кредита. Банките имат много по-високи изисквания към кредитополучателите включващи доказване на доход и платежоспособност.

„Лонга“ ЕООД предлага дългосрочни ипотечни кредити на ниски лихви 17%, без/с месечно изплащане на главница. В резултат на това месечните вноски са силно занижени и не включват изплащане на главница (например 10 годишен банков кредит от 20000лв. на 17% лихва би изисквал месечна вноска от 283лв.

Ипотечен кредит е паричен заем който се отпуска срещу залагане на имот (имотна гаранция). При отпускане на заема кредитополучателя остава собственик на имота, а кредитора става титуляр на вписана ипотека върху имота. В случай че кредитополучателя спре да изплаща кредита, имота се продава от съдия-изпълнител и получените пари се използват за погасяване на кредита към кредитора.

Изряден Кредитополучател е физическо или юридическо лице с ПОЛОЖИТЕЛНА кредитна история което е взело ипотечен кредит и обслужва кредита в неговата цялост - изплаща кредита в пълния срок на договора за кредит, не се възползва от възможността за рефинансиране или предсрочно погасяване на кредита, изплаща вноските по кредита в тяхната цялост по погасителен план и без закъснение. Когато кредитополучател се възползва от промоционална оферта-анекс към договор за кредит където има изискване да е Изряден Кредитополучател, то той трябва да съблюдава горните условия за да се възползва от условията на специалната оферта-анекс към договора за кредит. Ако тези условия бъдат нарушени, специалната оферта-анекс към договора за кредит се анулира и кредита става относим към основния договор за кредит.

Лонга“ ЕООД има отворена политика за отпускане на кредит при условие че този кредит се гарантира от ликвиден жилищен или търговски имот. Фирмата не се интересува от ЦКР на кредитополучателя, но прави оценка на риска и възможността за изплащане на кредита. По тази причина кредит може да бъде отказан, защото липсва ясен план как ще бъде обслужван.

Лонга“ ЕООД не се интересува от ЦКР на кредитополучателя защото фирмата знае че често лошото ЦКР е получено в резултат на случайни събития, които нямат отношение към отговорното обслужване на бъдещи кредити. Пропускането на кредитна вноска в миналото не означава че кредитополучателя няма да бъде отговорен при изплащане на нов ипотечен кредит.

Лонга“ ЕООД не се интересува от документиране на дохода на кредитополучателя.

Лонга“ ЕООД предлага ипотечни заеми без да начислява такси, които често оскъпяват банковите кредити.

 1. Без такса за разглеждане на документите.
 2. Без такса за оценка на имотите.
 3. Без такса усвояване на кредита.
 4. Без годишна такса за управление.
 5. Без такса за предсрочно погасяване след първите 12 месеца на кредита за физически лица.
 6. Без минимален срок на договора.

Лонга“ ЕООД дава възможност за бързо отпускане на ипотечни кредити след представяне на необходимия набор от документи. За повече информация вижте секция Кредити.

Лонга“ ЕООД се стреми отпускането на ипотечни кредити да става бързо и ефикасно. При наличие на необходимите документи е възможно кредита да се отпусне в рамките на две седмици. При условие че стане забава на представянето на документи, отпускането на кредит може да отнеме до три седмици. „Лонга“ ЕООД не е фирма за „бързи кредити“. Ипотечните кредити поради размера и сложността на финансиране и спецификите на обезпечението отнемат повече време.

Лонга“ ЕООД полага всички услилия да предотврати превръщането на отпуснат ипотечен кредит в „лош кредит“. Въпреки това има кредити, които не се обслужват. В такива случаи фирмата няма алтернатива, освен да продаде имота за да покрие разходите по кредита. В този случай процедурата е следната:

 1. Опити за комуникация по телефон или SMS с кредитополучателя и информирането му, че кредита е просрочен. Ако кредитополучателя реагира му се дават възможности да преведе кредита в съответсвие, ако не реагира кредита се прехвърля към Адвокатското дружество обслужващо „Лонга“ ЕООД.
 2. Адвокатското дружество изготвя необходимите юридически документи и ги входира в съответния съд.
 3. Съда дава резолюция и ход на принудителното изпъление (продажбата на имота).
 4. Документите се прехвърлят към съдия-изпълнител, който обявява имота за продажба.
 5. Имота се продава на публична продан и парите, които са получават от продажбата се използват за погасяване на кредита.
 6. Процедурата отнема няколко месеца. Процедурата по публична продан на имот е изключително скъпа и затова е възможно сумата необходима за изплащане на кредита да надвиши реалната стойност на ипотекирания имот. Ако получените пари от продажбата на ипотекирания имот са недостатъчни за покриването на кредита, разликата остава като дълг на Кредитополучателя и може да бъде погасена чрез запор/продажба на друг имот или запор на работна заплата.

Всички вноски по кредити се погасяват по банков път. Фирмата НЕ приема плащане на вноски по кредита в брой.

Лонга“ ЕООД отпуска ипотечни кредити където главницата може да бъде изплатена напълно или частично по всяко време. Ако това стане след първите 12 месеца след отпускане на кредита, това става без наказателни лихви за физически лица. Ако кредитополучателя иска да погаси цялата или част от главницата, следва да уведоми фирмата най-малко 5 дни преди това да стане. Всички плащания стават по банков път.

Пакет 'Лоялен Клиент' е програма за клиенти, които избират да се възползват от Традиционен Кредит за период над 5 години. При този кредит Кредитополучателя не плаща лихви за първите 6 месеца. Лихви се дължат за остатъка на периода на кредита. Ако такъв кредит бъде прекратен предсрочно, тогава се дължат лихвите за пълния период на кредита.

Лонга“ ЕООД е фирма регистрирана като администратор на лични данни съгласно “Закона за защита на личните данни”. Всички клиентски данни са защитени и не се предоставят на трети лица.При поискване личните данни се унищожават в съответствие с Европейското законодателство.

Всички копия на документи се предостяват по електронен път (по имейл или Viber). При изповядване на ипотечния договор и учредяването на ипотека при нотариус е нужно кредитополучателя да носи оригинални документи. За изпращане на документи моля ползвайте електронна поща: bbekov@longa.com

Лонга ЕООД работи с кредитни консултанти, които получават от 0.5% до 3% от усвоената главница на кредита като комисионна. Комисионната е различна в зависимост от сумата и вида на кредита. Комисионната се изплаща след усвояване на главницата на кредита.Ако имате въпроси или искате да сключите договор за кредитно посредничество, моля обадете се на: 0876 932 461

Лонга ЕООД може едностранно да прекрати договора за кредит ако сте спрели да плащате вноските си.Най-добрата реакция в този случай е:

 • Да се свържете с нас по телефона.
 • Да заплатите стандартните лихви за периода по договор за да спрете начисляването на нови наказателни лихви.
 • Да изискате кредитна референция за да се запознаете с текущите задължения.
 • Да предприемете стъпки за пълно изчистване на наказателните лихви или за погасяването на кредита.

Лонга ЕООД приема плащане на вноски по кредит САМО по банков път.
Фирмата не приема плащане на вноски в брой. Банковата сметка на фирмата е:

Банка: ОББ АД
Номер на Сметка/ IBAN: BG 62UBBS 8002 1039 7551 40
Банков Код/ SWIFT: UBBSBGSF
Получател: Лонга ЕООД