Въпроси

КАК ПЕЧЕЛИТЕ

Платформата позволява инвестиция в малки части от ипотечни „Клас А“ кредити обезпечени с имот. Всяка такава част от ипотечен кредит се нарича ДЯЛ. Всеки един ДЯЛ има определена стойност наречена главница. Стандартно стойността на главницата е 20лв. Физическите и юридически лица който инвестират се наричат ИНВЕСТИТОРИ. ИНВЕСТИТОРИТЕ закупуват ДЯЛОВЕ от ОРИГИНАТОРА за срок от 30 дни, след което ОРИГИНАТОРА автоматично обратно изкупува ДЯЛОВЕТЕ като за това заплаща главница плюс годишна доходност от 5.5% за всеки ДЯЛ. Годишната доходност не е гарантирана и зависи пряко от това дали ОРИГИНАТОРА е получил дължимата лихва от Кредитополучателя за съответния ДЯЛ. В резултат, ИНВЕСТИТОРИТЕ реализират доходност от 5.5% на годишна основа върху инвестицията си. Минималната инвестиция в Платформата е 20лв. За да търгувате права (дялове) използвайте Баланс функцията.
Например: Александър купува един дял за 20лв от ОРИГИНАТОР. След 30 дни ОРИГИНАТОРА изкупува дяла обратно за 20.09лв (20лв главница и 0.09 доходност). Александър реализира доходност от 5.5% на годишна основа.

Инвестирай в дялове от ипотечни кредити и спечели очаквана 5.5% годишна доходност на инвестираните средства. Платформата инвестира само в ипотечни (обезпечени) кредити което прави инвестицията особено сигурна. Ако инвеститорите препоръчат платформата на техни приятели и познати (РЕФЕРЕНТИ) получават допълнителна доходност от 1% върху инвестираните от референтите средства. Моля, използвайте Калкулатор за да определите очаквания доход за вашето вложение.
 1. Платформата предлага инвестиция само в дялове от „Клас А“ ипотечни кредити с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%.
 2. ОРИГИНАТОРИТЕ с които работим са задължени да изкупуват от инвеститорите безусловно дяловете след 30 дни независимо от статута на ипотечния кредит.
 3. Очаквана годишна доходност от 5.5% на инвестираните средства и допълнителна доходност от 1% върху средствата на референтите.
 4. Не предлагаме вторичен пазар за дяловете. Няма необходимост от такъв защото ОРИГИНАТОРИТЕ автоматично изкупуват всеки дял след 30 дни.
 5. Изключително голяма ликвидност на инвестицията. Инвеститора може избере една от следните две опции: да изтегли парите си по всяко време без наказателни такси но не получава доходност за периода; да изчака края на 30 дневния период и да си получи главница и доходност за периода.
 6. Голяма сигурност и ликвидност на капиталите на инвеститорите осигурени от „гаранционната вноска“ която платформата изисква от всеки ОРИГИНАТОР.
 7. Работим само с доказани не-банкови финансови институции регистрирани или лицензирани от национална банка които предлагат само обезпечени с ипотека „Клас А“ кредити.
 8. Платформата предлага 1% доходност върху всички инвестиции направени от референти които са инвестирали средства в платформата.
 9. Всеки дял носи доходност на всеки 30 дни ако асоциирания ипотечен кредит има активен статут.
 10. Осигурено автоматично инвестиране в дялове от кредити през договор за цесия чрез „Авто-Инвест“ опция.
Описаните „трикове“ се използват от голям брой европейските и български платформи предлагащи подобен вид инвестиции:

 1. Подвеждат инвеститорите за стойността на годишния доход – много често рекламират доходност от над 10%, но когато инвеститора вложи средства вижда че реалния доход е около 1% на годишна основа.
 2. Стремят се да използват евтин финансов ресурс и затова предлагат комплексни математически „съчинения“ за да докажат че една инвестиция има обещаната доходност докато инвеститора не реши да ликвидира инвестицията и не бъде шокиран от реалността – при обещана годишна доходност от 10%, реалната годишна доходност е около 1%.
 3. Използват вторичен пазар за да намалят ликвидността на инвестирания ресурс. Каква би била мотивацията на някой инвеститор да избере да купи дялове на вторичния пазар вместо да купи такива на първичния при еднаква доходност. Освен това във вторичния пазар се инвестира ръчно, а в първичния това става автоматично което го прави по-практичен и предпочитан.
 4. тези конкурентни платформи целят да намалят стойността на дяловете продавани на вторичния пазар за да бъдат изкупени на по-ниска цена от оригинаторите и по този начин да се намали доходността на инвестицията. Инвеститорите губят както доходност така и главница продавайки дялове под себестойност.
 5. Използват фалшиви онлайн статии, ревюта и статистики с цел да подмамят инвеститорите. За да се разбере истинската същност на една такава платформа трябва да се направи инвестиция на малка сума за кратък период (например 90 дни) – резултата е шокиращ.
 6. Имат нулева ликвидност на капитала. Ликвидирането на една инвестиция и изтеглянето на капиталите може да отнеме години ако продажбата на вторичния пазар е „замръзнала“.
  За да гарантират сигурността и ликвидността на инвестираните средства сме въвели следните ограничения:
 1. ОРИГИНАТОРИТЕ с които Платформата работи са официални не-банкови финансови институции регистрирани или лицензирани от националните банки на съответната държава.
 2. Всеки инвеститор може да ликвидира инвестицията си и да получи средствата си по банков път по всяко време без наказателни лихви или такси.
 3. Няма вторичен пазар за дяловете защото това намалява ликвидността и сигурността на инвестициите. Обратното изкупуване става автоматично.
 4. Гарантирано изкупуване на дяловете от ОРИГИНАТОРИТЕ на всеки 30 дни. В резултат инвеститорите получават обратно главницата по инвестицията и начислената годишна доходност.
 5. Очаквана годишна доходност от 5.5% с потенциал за много повече.
ОРИГИНАТОРИТЕ автоматично изплащат очаквана доходност от 5.5% на годишна основа при всяко обратно изкупуване на дялове. Риска от неплащане на индивидуален кредит остава изцяло за ОРИГИНАТОРА.
Всеки дял от ипотечен кредит носи доходност от 5.5% годишно и автоматично се изплаща заедно с главницата на всеки 30 дни. Въпреки това инвеститорите могат да подбират индивидуално всеки ипотечен кредит чрез Кредитен Филтър – всички кредити са равнопоставени от „Клас А“ с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%. Разпределянето на всяка инвестиция е автоматично между много малки части (дялове) чрез договор за цесия от много на брой „Клас А“ ипотечни кредити.
Звучи прекалено добре, но е истина. Ако имате свободен капитал го инвестирайте като закупите дялове в ипотечни кредити срещу очаквана 5.5% годишна доходност. Ако имате приятели или познати инвеститори (РЕФЕРЕНТИ), им препоръчайте платформата и спечелете 1% доходност на годишна основа от тяхната инвестиция. Доходността зависи от активността на инвеститора и изисква средствата да са постоянно инвестирани в дялове чрез „Авто-Инвест“ опцията. За да изчислите очакваната доходност използвайте Калкулатор.
Платформата приема минимална инвестиция от 20лв. Тези пари са нужни за закупуване на един ДЯЛ. Стандартната цена на един ДЯЛ е 20лв.
Платформата предлага очаквана доходност от 5.5% на година, но дава възможност да се печели много повече с програмата за препоръки. За целта използвайте Препоръчай. Ако препоръчате платформата на свой познат или приятел (РЕФЕРЕНТ) и той стане ИНВЕСТИТОР, Вие ще получавате 1% доходност на годишна база върху пълната му инвестиция.
Например: Ако Вие инвестирате 100лв в Платформата, а Ваш приятел инвестира 10000лв, предполагайки че инвестиционния статут на двамата е бил активен за период от една година, то в края на тази година Вие бихте имали 105.50лв доход, което е 105.50% възвращаемост на годишна основа. Това е звучи невероятно, но е факт! Бъдете активни и препоръчвайте платформата на приятели и познати, но внимавайте – без спам!
Да. ИНВЕСТИТОРИТЕ могат да продадат всички ДЯЛОВЕ преди изтичането на срока за обратно изкупуване от 30 дни, но в този случай губят доходността за периода (30 дни). В този случай продажбата става на покупна цена. Доходността за всеки закупен ДЯЛ се изплаща в момента на обратното изкупуване. Бъдете търпеливи и изчакайте автоматичното обратно изкупуване, за да не губите доходност. Инвеститорите не могат да продават само част то закупените дялове, а трябва да продадат вскички накуп. За да търгувате права (дялове) използвайте Баланс функцията.
Платформата няма вторичен пазар защото не иска да злоупотребява с доверието на ИНВЕСТИТОРИТЕ. Вторичния пазар за продажба на дялове е измислен с цел да намали доходността и ликвидността на инвестициите и се практикува от много недобросъвестни фирми с цел експлоатация на инвестиционния ресурс.
Доходността се намалява защото на вторичния пазар дяловете са подценени (дисконтирани) и не се купуват на номинална стойност. Освен това ликвидността се губи защото дяловете не се търгуват и не могат лесно и бързо да бъдат продадени. По този начин финансовия ресурс на инвеститора стой заключен или губи стойност.
ОРИГИНАТОРА обратно изкупува всеки ДЯЛ след 30 дни и в този момент заплаща и доходността за периода инвестицията. Така ИНВЕСТИТОРА получава целия капитал акумулиран до момента -- готов за теглене по банков път или за инвестиция в нови ДЯЛОВЕ. Ако ИНВЕСТИТОРА има активна „Авто-Инвест“ опция свободните средства се инвестират автоматично в нови ДЯЛОВЕ за нов период от 30 дни. „Авто-Инвест“ функцията се изключва автоматично ако ИНВЕСТИТОРА не е влизал в Платформата повече от 7 дни.
Автоматичното реинвестиране на ДЯЛОВЕ става с използването на „Авто-Инвест“ опцията на потребителския профил. Ако тази опция е включена, системата автоматично инвестира целия наличен капитал на ИНВЕСТИТОРА в нови ДЯЛОВЕ за нов период от 30 дни. Ако тази опция е изключена тогава капитала на инвеститора стой в кеш готов за нова инвестиция или за изтегляне по банков път. За да гарантира сигурността на капиталите и активното участие на ИНВЕСТИТОРИТЕ в инвестиционния процес,„Авто-Инвест“ опцията се изключва автоматично ако ИНВЕСТИТОРА не е влизал в Платформата през последните 7 дни.
Платформата печели като предоставя технологична среда за онлайн търговия на ДЯЛОВЕ от „Клас А“ ипотечни кредити срещу заплащане. Платформата не взема комисионни от ИНВЕСТИТОРИТЕ за търговия с ДЯЛОВЕ. В резултат на тази онлайн търговия всички участници в нея получават доход: Платформата получава заплащане от ОРИГИНАТОРИТЕ, ИНВЕСТИТОРИТЕ получава отлична доходност, а ОРИГИНАТОРИТЕ свободен паричен ресурс за да управляват по- добре кредитния си портфейл.
Всеки АКТИВЕН ИНВЕСТИТОР може да препоръчва платформата на приятели и семейни членове (РЕФЕРЕНТИ). За да участвате използвайте Препоръчай. В резултат, ИНВЕСТИТОРА получава 1% на годишна основа допълнителна доходност върху инвестицията на РЕФЕРЕНТА. Изискването е ИНВЕСТИТОРА и РЕФЕРЕНТА да имат АКТИВЕН профилен статут, с други думи да имат: активен профил, качено копие на оригинален документ за самоличност, качено копие на банков документ, баланс по сметка по голям от 20лв. Освен това тази доходност се плаща само за периода в който и двамата са имали активни инвестиции в ДЯЛОВЕ.
Всяка инвестиция в ДЯЛОВЕ е ограничена на 30 дни. След изтичането на тези 30 дни става автоматично обратно изкупуване на ДЯЛОВЕ включващо главница плюс доходност. Краткия срок гарантира сигурност и лесно управление на капиталите. Обратното изкупуване прави инвестицията много ликвидна и подходяща за ИНВЕСТИТОРИ с краткосрочен инвестиционен хоризонт. Покупката на ДЯЛОВЕ става автоматично с функцията „Авто-Инвест“. Цикъла на покупка и следващо обратно изкупуване може да бъде повторена многократно и без ограничения.
Да. Всеки ИНВЕСТИТОР с наличен баланс по-голям от 20лв. може да инвестира в покупка и продажба на дялове от „Клас А“ ипотечни кредити многократно.
Не. Платформата не отпуска кредити. Тя осигурява електронна борса за търговия на кредитни ДЯЛОВЕ и възможност за ИНВЕСТИТОРИТЕ да поучават гарантиран и стабилен доход. Ние сме само посредник между ИНВЕСТИТОРИ и ОРИГИНАТОРИ. ОРИГИНАТОРИТЕ отпускат ипотечни кредити. Ако се интересувате от ипотечен кредит се свържет директно с тях.
Да. Можете да изтеглите парите си по всяко време. Само е нужно преди това да продадете ДЯЛОВЕТЕ си или да изчакате 30 дневния период за да бъдат автоматично изкупени от ОРИГИНАТОРА. За да продадете правата (дяловете) си по всяко време, използвайте Баланс функцията.След като парите Ви са налични в кеш можете да поискате изходящ банков трансфер. Нужно е само да имате в профила си копие на оригинално банково извлечение с Вашето име, адрес, и банкова сметка. Цената на изходящия банков трансфер (лева) е 2лв. Цената на изходящият банков трансфер (евро) варира.
Инвестициите могат да бъдат в Лева или Euro. За целта при начална регистрацията решавате в каква валута ще инвестирате и тази валута не може да бъде сменяна. Използвайте точните за валутата банкова сметка и банков документ. ИНВЕСТИТОР не може да има сметка с различни валути в нея. Всички справки използват BGN валута.

ОБЩИ ПОНЯТИЯ

Ипотечен кредит с „Клас А“ е кредит който е обезпечен с ликвиден недвижим имот с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%. Такъв вид кредит има максимална сигурност защото ако спре да бъде обслужван, ОРИГИНАТОРА има право да продаде имота служещ за обезпечение и по този начин да изплати своята инвестиция. Поради голямата си сигурност договорите за цесия асоциирани с такъв вид ипотечни кредити имат голяма сигурност и намален инвестиционен риск.
Вие инвестирате в ДЯЛОВЕ от „Клас А“ ипотечни кредити с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%. Срока на всяка една инвестиция е 30 дни, след което тези дялове се изкупуват автоматично от ОРИГИНАТОРА. ИНВЕСТИТОРИТЕ получават обратно стойността на главницата и доходността за 30 дневния период.

Договор за цесия е договор за прехвърляне на права по ипотечен кредит от Кредитор (ОРИГИНАТОР) към физическо лице (ИНВЕСТИТОР). Този договор за цесия дава права на Цесионера (ИНВЕСТИТОРА) да получи временна собственост върху частта от кредита който е закупил. Нашите договорите за цесия имат определени ограничения които налагат обратното изкупуване на всеки дял от ОРИГИНАТОРА след срок от 30 дни за да се гарантира сигурността на капитала на ИНВЕСТИТОРИТЕ.
ОРИГИНАТОР е Кредитора която предоставя ипотечните кредити и е официална не-банкова финансова институция която е регистрирана в Националната Банка на съответната страна за да има право да отпуска кредити. ОРИГИНАТОРА подлежи на стриктни регулации дефинирани в закони. Платформата работи само с ОРИГИНАТОРИ които гарантират обратното изкупуване на ДЯЛОВЕТЕ на всеки 30 дни и по този начин обезпечават главницата и доходността на закупените ДЯЛОВЕ.
ДЯЛ е малка част (под 0.2%) от ипотечен кредит който ОРИГИНАТОРА е отпуснал. ДЯЛОВЕТЕ се предлагат за продажба на ИНВЕСТИТОРИТЕ чрез Договор за Цесия (прехвърляне на права по кредит). ИНВЕСТИТОРИТЕ стават собственици на закупените ДЯЛОВЕ за период от 30 дни. След изтичане на периода ДЯЛОВЕТЕ автоматично се изкупуват от ОРИГИНАТОРА който заплаща на ИНВЕСТИТОРА обратно главницата и доходността за периода на собственост. По този начин ИНВЕСТИТОРА получава възнаграждение за своята временна инвестиция.
Например: Александър купува един дял за 20лв от ОРИГИНАТОРА. След 30 дни ОРИГИНАТОРА изкупува дяла обратно за 20.09лв (20лв главница и 0.09 доходност). Александър реализира доходност от 5.5% на годишна основа.
ИНВЕСТИТОР е физическо лице което купува ДЯЛ от ипотечен кредит от ОРИГИНАТОР за 30 дневен период. След изтичането на периода ОРИГИНАТОРА изкупува ДЯЛА обратно и заплаща на ИНВЕСТИТОРА главницата на ДЯЛА плюс доходност.
Всеки един ДЯЛ има финансова стойност наречена главница. Стойност на главницата на един ДЯЛ е 20лв.
Всички физически лица които отговарят на следните условия:
 1. Навършили са 18 години.
 2. Граждани са на Европейския Съюз или Европейската Икономическа Зона.
 3. Имат банкова сметка в Европейския Съюз или Европейската Икономическа Зона.
 4. Имат копие на оригинален документ за самоличност качено и потвърдено в Платформата.
 5. Имат копие на оригинално банково извлечение с валиден адрес, номер на сметка, име на титуляр качено и потвърдено в Платформата.
 6. Имат баланс по сметката от поне 20лв.
 7. Не са граждани или резиденти на САЩ.

ОСНОВНИ РИСКОВЕ

ОРИГИНАТОРИТЕ гарантират инвестициите на базата на отпуснатите „Клас А“ ипотечни кредити. Инвеститорите не споделят този риск защото ОРИГИНАТОРИТЕ са длъжни да изкупят всеки дял от всеки кредит (дори и лош) след 30 дни. В допълнение Платформата задължава ОРИГИНАТОРИТЕ да поддържат гаранционна вноска за да обслужват краткосрочни проблеми с ликвидността, както и да останат собственици на поне 20% от стойността на ипотечния кредит. По такъв начин ако един кредит спре да бъде обслужван, ОРИГИНАТОРИТЕ изкупуват дяловете на инвеститорите, след което чрез съдебна процедура продават ипотекирания имот и си възвръщат направената кредитна инвестиция. Поради факта че става въпрос за „Клас А“ ипотечни кредити с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%, при продажбата на имота обезпечаващ кредита се постига приход за ОРИГИНАТОРА която изяло покрива риска от неизплащане на кредита.
ОРИГИНАТОРА продава ДЯЛОВЕ от „Клас А“ ипотечни кредити с имот залог и с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%. Всеки такъв ДЯЛ има приложен към него договор за цесия който гарантира стойността на ДЯЛА и дава правата на ИНВЕСТИТОРА върху малка част от кредита (по-малко от 0.2% от кредита). Договорите за цесия са стандартизирани и се съхраняват от Платформата, като могат да се изтеглят електронно от ИНВЕСТИТОРИТЕ.
Платформата ще спре временно покупката на дялове предлагани от този ОРИГИНАТОР и ще използва гаранционната вноска на ОРИГИНАТОРА за да изплати главницата на всеки ДЯЛ закупен от ИНВЕСТИТОР. В този случай единствения риск за ИНВЕСТИТОРА е прихода от доходност за последния 30 дневен период.
Платформата се стреми да гарантира сигурността на парите на ИНВЕСТИТОРИТЕ, и затова прилага следните стриктни правила:
 1. Работи само с ОРИГИНАТОРИ на „Клас А“ ипотечни кредити за да гарантира изкупуването на всеки ДЯЛ.
 2. Изисква от ОРИГИНАТОРИТЕ безусловно изкупуване и изплащане на доходност за всеки закупен ДЯЛ след изтичане на период от 30 дни.
 3. Изисква от ОРИГИНАТОРИТЕ гаранционна вноска. Тази гаранционна вноска се използва и при условие че ОРИГИНАТОР забави или спре да изкупува ДЯЛОВЕ.
 4. Изисква от ИНВЕСТИТОРИТЕ да правят активен мониторинг на сметките си за да се възползват от „Авто-Инвест“ опцията.
 5. Работи само с ОРИГИНАТОРИ които са регулирани не-банкови финансови институции и лидери в кредитната индустрия.
 6. Изисква банкови и лични документи доказващи реалните данни на ИНВЕСТИТОРА.
 7. Всички парични трансфери стават само по банков път след щателна двойна проверка.
Платформата има за цел да намали риска за ИНВЕСТИТОРИТЕ и за целта разпределя тяхната инвестиция в максимално много различни кредитни дялове. В резултат се получава разпределение на инвестициите и снижаване на инвестиционния риск без това да води до намаляване на доходността. Всички кредитни дялове имат идентичен доход и се изкупуват автоматично и безусловно от ОРИГИНАТОРА след всеки 30 дни.
Обратното изкупуване на ДЯЛОВЕ от ОРИГИНАТОРА на 30 дни е нужно по следните причини:
 1. Осигурява защита на инвестициите.
 2. Гарантира прихода от доходност независимо от статута на кредита.
 3. Осигурява активен мониторинг на инвестицията от страна на ИНВЕСТИТОРА.
 4. Дава възможност за инвестиране на дохода с краткосрочен хоризонт.
Платформата е технологичен посредник за онлайн търговия. ИНВЕСТИТОРИТЕ само придобиват права по договор за цесия върху съществуващи кредити отпуснати от ОРИГИНАТОРИ (регистрирани не-банкови финансови институции). Това не противоречи на действащото законодателство и не е дейност регламентирана в специален лицензионен или регистрационен режим. Няма законодателни ограничения за прехвърляне на права (цесия) по договори за кредит между физически или юридически лица.
Не. Платформата не е регистрирана или лицензирана от държавна институция. Платформата не осъществява дейност по отпускане на кредити или събиране на депозити. ОРИГИНАТОРИТЕ са регистрирани не-банкови финансови институции и осъществяват отпускането на „Клас А“ ипотечни кредити с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%.
Платформата е регистрирана като Администратор на Лични Данни и има политика за съхранение и управление на лични данни съобразена с чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. За повече информация прочетете секциите „Условия на Услугата“, “ Бисквитки“, „Лични данни“. Всеки ИНВЕСТИТОР при регистрация е длъжен да приеме „Декларация за Използване на Лични Данни“.
Не. Платформата няма лиценз за банка. Не събира парични депозити и парите на инвеститорите не са гарантирани от Фонда за Гарантиране на Влоговете или друг вид гаранция. Платформата не изплаща лихва върху депозити. Платформата е онлайн посредник за електронна търговия на контракти за цесия върху „Клас А“ ипотечни кредити. Доходността която се изплаща на инвеститорите идва от ОРИГИНАТОРИТЕ които събират лихва от предоставените ипотечни кредити и изплащат части от тази лихва на инвеститорите в дялове. В резултат инвеститорите получават очаквана доходност от 5.5% на годишна основа върху собствената инвестиция и 1% върху инвестициите на референтите си. Трябва да се отбележи обаче че тази доходност не е гарантирана и зависи от активността на инвеститорите и статута на търгуваните кредити.
Не. Платформата не плаща лихва, а посредничи в електронната търговия на дялове на ипотечни кредити чрез договор за цесия. Тази търговия осигурява на ИНВЕСТИТОРИТЕ очаквана доходност на инвестициите от 5.5% на година и повече.
Не. За съжаление инвестициите не са финансови гарантирани. Инвестициите се използват за електронна търговия на малки части от „Клас А“ ипотечни кредити с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%. Въпреки че това дава относително голяма сигурност на инвестицията, все пак ИНВЕСТИТОРИТЕ трябва да знаят че по същество тези инвестиции не са гарантирани и имат определено ниво на риск от загуба.
Не. Платформата не е лицензиран инвестиционен посредник и не осъществяваме дейност свързана с инвестиционно посредничество. Единствената цел е да се осъществява онлайн връзка между ИНВЕСТИТОРИ и ОРИГИНАТОРИ и да се съдейства за технологичната и финансова сигурност при търговията с ДЯЛОВЕ и прехвърлянето на права по договори за цесия.
Платформата не е пирамида защото предоставя посредническа услуга между ИНВЕСТИТОРИ и ОРИГИНАТОРИ на ипотечни кредити. Всеки ИНВЕСТИТОР вижда резултата от инвестицията си в реално време и може да изтегли парите си когато прецени. ОРИГИНАТОРИТЕ на базата на приходите от лихвите по отпуснатите „Клас А“ ипотечни кредити компенсира финансово Платформата и ИНВЕСТИТОРИТЕ. Това е стандартен и регулиран бизнес модел които съществува от векове.
Ние предлагаме инвестиции само в „Клас А“ ипотечни кредити за разлика от конкурентните платформи. Този тип кредит имат залог върху имот който може да бъде продаден и затова имат малък риск за ОРИГИНАТОРИТЕ и съответно за ИНВЕСТИТОРИТЕ. Ако ипотечен кредит не се обслужва, ипотекирания имот се продава и средствата се използват за погасяване на всички разходи по главница, лихви и други. Това е причината ОРИГИНАТОРИТЕ да предоставят 100% гаранция за обратно изкупуване на ДЯЛОВЕТЕ. Платформата налага 30 дневен период за обратно изкупуване на ДЯЛОВЕ за да гарантира ликвидност и сигурност на инвестициите в краткосрочен план. Освен това всеки ОРИГИНАТОР има депозирана финансова „гаранционна вноска“ с Платформата за покриване на потенциални ликвидни проблеми.
Ако ипотечен кредит спре да се плаща ИНВЕСТИТОРА губи доходността за периода от 30 дни, след което ДЯЛОВЕТЕ за този кредит се изтеглят от търговия. Платформата ще направи всичко възможно да изолира в ранен стадии кредити със забавени плащания за да може съответните ДЯЛОВЕ да бъдат изтеглени от търговия своевременно.
В случай на малко вероятен фалит на Платформата, финансовите средства на ИНВЕСТИТОРИТЕ ще бъдат върнати директно от ОРИГИНАТОРИТЕ ако в момента на фалита са били по техни сметки или от адвокат (синдик) на Платформата ако са били в сметките на Платформата. Платформата разполага само с паричен ресурс част от „гаранционните вноски“ на ОРИГИНАТОРИТЕ които се използва за краткосрочна капиталова ликвидност.
Платформата ще спре да обработва заявки за покупка на дялове от кредити за този ОРИГИНАТОР. След това Платформата ще използва „гаранционната вноска“ на ОРИГИНАТОРА за да изкупи дяловете от ИНВЕСТИТОРИТЕ. Ако тази процедура не стигне за изкупуване на всички дялове на този ОРИГИНАТОР, Платформата ще задължи юридически ОРИГИНАТОРА да изкупи дяловете като за целта продаде недвижимите имоти обезпечаващи тези дялове.
Инвестицията не е депозит защото няма гаранция предоставена от държавна институция, не носи договорно-дефинирана лихва, и носи риск от загуба на финансов ресурс. Нещо повече, доходността на инвестициите пряко зависи изцяло от финансовото състояние на ОРИГИНАТОРИТЕ. По тази причина Платформата е дефинирала горна инвестиционна граница на ИНВЕСТИТОР от 20000лв.
Платформата приема инвестиции от 20лв. до 20000лв. за индивидуален ИНВЕСТИТОР. Горната граница е дефинирана с цел ограничаване на рисковете от загуба на инвестиции. Горната граница може да бъде повишена единствено за ИНВЕСТИТОРИ със статут „ИНВЕСТИТОР-ПРО“ след подписване на допълнително споразумение.

ТАКСИ И ДАНЪЦИ

Платформата начислява следните такси на ИНВЕСТИТОРИТЕ:

Изходящ Банков Трансфер (Лева): 2лв.
Изходящ Банков Трансфер (Euro): според банката

Входящ Банков Трансфер (Лева): 0лв.
Входящ Банков Трансфер (Euro): според банката

Такса за Покупка на Дялове: 0лв.
Такса за Продажба на Дялове: 0лв.

Такса за „Авто-Инвест“ опция: 0лв.

Такса за „ИНВЕСТИТОР-ПРО“ статут: 20лв. на месец

Да. Доходите в Платформата са облагаеми с данъци. Всеки ИНВЕСТИТОР ги декларира самостоятелно. Няма законодателно установен минимален праг за деклариране на доходи от инвестиции. ИНВЕСТИТОРИТЕ имат задължение да декларират и да платят данъците върху всички доходи от Платформата.
За България данъка върху доход от инвестиции в търговски сделки е 10%.
Платформата предоставя справка за всички генерирани доходи за периода на инвестицията. ИНВЕСТОТОРИТЕ могат да използват годишната информация за целите на данъчната декларация. Задължение на ИНВЕСТИТОРА е да декларира, изчисли и плати всички данъци върху тези доходи.

УПРАВЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

„Авто-Инвест“ опцията има за цел да поддържа капитала на ИНВЕСТИТОРА инвестиран през цялото време на живота на инвестицията с цел генериране на максимална доходност за периода. Тази функция може да бъде включвана и изключвана по всяко време от ИНВЕСТИТОРА. За да гарантира сигурността и правилния мониторинг на инвестициите, „Авто-Инвест“ опцията се изключва автоматично ако ИНВЕСТИТОРА не е влизал в Платформата повече от 7 дни (освен ако няма „ИНВЕСТИТОР-ПРО“ статут). „Авто-Инвест“ опцията не изисква специални настройки защото всички ДЯЛОВЕ които се купуват носят еднакъв доход и са равнопоставени. Това реално не изисква от ИНВЕСТИТОРИТЕ анализ къде и колко да инвестират – всички заеми имат „Клас А“ имотно обезпечение и са с коефициент на покритие на обезпечението по-голям от 140%.
За да гарантира сигурността и правилния мониторинг на инвестициите, „Авто-Инвест“ опцията се изключва автоматично ако ИНВЕСТИТОРА не е влизал в Платформата повече от 7 дни (освен ако няма „ИНВЕСТИТОР-ПРО“ статут). Необходимо е ИНВЕСТИТОРА да влиза в Платформата поне веднъж на седмица за да поддържа „Авто-Инвест“ опцията активна. Ако все пак „Авто-Инвест“ опцията е изключена ИНВЕСТИТОРА може да я включи по всяко време.
За да инвестирате трябва да изпълните следните условия:
 • Да се регистрирате като ИНВЕСТИТОР.
 • Да качите на Платформата копие на оригинален документ за самоличност.
 • Да качите на Платформата копие на оригинално банково извлечение с адрес, име, номер на банкова сметка.
 • Да направите банков трансфер в Лева или Euro като в основанието за превода посочете своя клиентски номер.
 • Да инвестирате минимално 20лв.

 • ВАЖНО! Моля, винаги посочвайте в основанието за превода своя клиентски номер.
  Моля, внимавайте с типа валута които използвате – той трябва да отговаря на типа валута на ИНВЕСТИТОРСКИЯ профил и банкова сметка. При несъответствия ще се наложи обмяна на валута което е свързано с плащане на комисионна и други банкови такси.
За да изтеглите парите си трябва те да не са инвестирани в ДЯЛОВЕ. Ако са инвестирани в ДЯОВЕ имате две възможности: продайте ДЯЛОВЕТЕ си предсрочно и ще получите главницата, но ще загубите доходността от последния 30 дневен период; изчакайте ДЯЛОВЕТЕ да бъдат изкупени обратно в рамките на 30 дни при което ще получите главница и доходност. След като парите са налични по сметка и не са инвестирани в ДЯЛОВЕ, можете да ги изтеглите като посочите сумата за теглене. Платформата ще преведе пари само по сметка която е еднаква с тази посочена на каченото копие на оригинално банково извлечение. Преди парите да бъдат наредени, ще получите имейл с трансферен код който трябва да послужи за удостоверяване на транзакцията като автентична.
За да станете ИНВЕСТИРОР-ПРО трябва да влезете в Профила си и да изберете „ИНВЕСТИТОР-ПРО“ статут. Цената на ИНВЕСТИРОР-ПРО статут е 20лв на месец. Този статут се използва от инвеститори с голям стаж и дава две основни привилегии:
 1. Можете да увеличите инвестицията си до 200000лв. след подписване на допълнително споразумение.
 2. Не е нужно да влизате в Платформата за да имате активна „Авто-Инвест“ опция.
„ИНВЕСТИТОР-ПРО“ таксата се начислява в началото на всеки започнат месец и не подлежи на връщане за текущ или минал период. Ако деактивирате „ИНВЕСТОР-ПРО“ статута това влиза в действие веднага.